top of page

Ali Uğur Beştay

Eğitim
Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü (1994-1998) 
Master: Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapistliği ABD (2000-2004)

Çalıştığı Kurum ve Kuruluşlar
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü İstanbul Dinlenme ve Bakımevi (1998-2001)
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastanesi (2001-2003)
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Devlet Hastanesi (2003-2005)
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi (2005-2007)
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi( 2007-2008)
Özel İstanbul Çözüm (Tek Çözen) Rehabilitasyon Merkezi (2008 -....)

Elit Samyelim Özel Eğitim Merkezi (2015-....)


Alanındaki Mesleki-Bilimsel Derneklere Üyelik

Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği

Ses, Konuşma,Yutma Bozuklukları Derneği

Down Sendromu Derneği

Stajlar
• Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim,Araştırma ve Uygulama Merkezi (2002-2004)
• Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane KBB ve Nöroloji Klinikleri (2002-2004)
• O.G.Ü Tıp Fakültesi Nöroloji ABD. (2002-2004)
• TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi – Kognitif Değerlendirme ve Konuşma Terapisi Ünitesi ve GATA KBB ABD (2002-2004)
• Anadolu Üniversitesi İÇEM (2002-2004)
( Yukarıda adı anılan ünitelerde dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması-değerlendirilmesi-terapisi alanında 637 saat süpervizyonlu uygulamalı klinik çalışma yapmıştır.)
• Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (1997)
• İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD. (1997)
• İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müd. Şeyh Zayed Çocuk Yuvası (1995)

Bilimsel Çalışmalar-Bildiriler

• Topbaş. S., Kılıç, M.A., Beştay U, Demirpehlivan, B U., Sezer, E. Ve Deniz, M. “ Gaziantep İli 4-7 Yaş çocuklarında fonolojik Süreçlerin İncelenmesi.” 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2004.

• Topbaş. S., BEŞTAY. U, Gaziantep İlinde Yaşayan 5:0-8:0 Yaş Çocuklarda Akıcı Seslerle İlgili Fonolojik İşlemlerin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Dönem Projesi-Eskişehir,2004.

• Uğur Beştoy, Özlem Akgün,Soner Cerrah, Artikülasyon Bozukluğu Olgularının Sağaltımında Tek Ayrımlı Sözcük Öbeği (Minimal Pair)Yaklaşımının Etkililiği (Dilkom Açılış Sempozyumu-Poster Bildiri-Anadolu Ün.-2003)

• Eda Erdener Gürbüz, Uğur Beştoy, "Kronik Şizofrenlerde Mekansal Benmerkezcilik", 2. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir, Apr. 1996, 2. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı, pp. 5 

603f1919-37f3-43a0-834e-d1aef3984861.JPG

Kongre-Kurs-Seminer-Katılım Belgesi-Sertifika

 • 11.Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul,19-21 Mayıs 2023

 • PALIN PCI: Palın Parent Child Interaction Therapy (Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi), Elaine Kelman  MSc, 13,14, ve 15 Temmuz 2022 

 • DIR Floortime 101 Eğitimi Sertifikası ,13 Mart  2021 

 • Psikolojik Testler Eğitimi, Doç. Dr.Elif Güneri, Mavi Martı Psikoloji/Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği,19-20-21-22 Temmuz 2020

 • Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi Kursu (online), Prof. Dr. Kurt EGGERS, 7-8 Haziran 2020

 • Fonetik Analizle Okuma Yazma Öğretim Programı,Özel Eğitim Uzmanı Özgür Taylan Keşoğlu 22.03.2020, Güneş Çocuk Akademi, İstanbul

 • 2.Uluslarası Katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi DKT’lerin Mesleki Uygulamalarda Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Panelist olarak katılım), 07.03.2020, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

 • Good Goal Setting in Aphasia (Kurs), Kate SWIINBURN, (Ph.D,CCC-SLP), İstanbul Medipol Üniversitesi, 1 Mayıs 2019

 • 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi İstanbul Medipol Üniversitesi, 28 Nisan-1Mayıs 2019 (Panelist olarak da Katılım)

 • Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders ChildhoodApraxia of Speech (Kurs), Edythe STRAND, (Ph.D,CCC-SLP), İstanbul Medipol Üniversitesi, 1 Mayıs 2019

 • Total Larenjektomi ve Lareingeal Konuşma ( ve TEP) Kursu, Melda KÜNDÜK (Ph.D,CCC-SLP), İstanbul MedipolÜniversitesi, 28 Nisan 2019

 • 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi Alanda Çalışan DKT’lerinSorunları (Panelist olarak katılım), 9 Mart 2019, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

 • PROMPT: Teknik Eğitimi (Introduction to PROMPT Technique) - PROMPT Institute, Eylül 2018, Karin Brinkman&NidaColay, İstanbul Medipol Üniversitesi,İstanbul

 • Okul Öncesi Kekeleyen Çocuklarda Modifikasyon Terapisi Yaklaşımı, Claudia Walther, Dilgem İstanbul, Eylül 2018

 • Ergen ve Yetişkin için Kekemelikte Yoğunlaştırılmış Modifikasyon Terapisi Semineri (IMS Workshop) Doç. Dr. Hartmut ZÜCKNER, Dilgem-İstanbul, 29 Nisan - 1Mayıs 2018

 • Moxo Dikkat PerfornansTesti 11. Uygulayıcı Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi, 4 Mart 2018

 • PCDl Erken Özel Eğitim Modeli Başlangıç Düzeyi Uygulayıcı Sertifika Programı, İstanbul, Prof. Dr. Binyamin Birkan, Eylül 2017

 • Orofarengeal Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Kursu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2017, Hanneke KALF, PhD

 • Ses Bozukluklarının Videostroboskopik Değerlendirilmesi & Yutma Bozukluklarında Aletsel Değerlendirme – Fiberoptik Endoskopik Değerlendirme Kursu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2017, Melda KÜNDÜK (Ph.D,CCC-SLP)

 • Endoskopik Yutma Değerlendirmesi (FEES) Kursu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2017

 • Yutmanın Oral Fazında Ağız Tabanı Kasları ve Dil Hareketlerinin Değerlendirilmesinde Ultrason Kursu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2017

 • Total Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu: Ses Terapisi Uygulamaları Kursu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2017

 • Ses Bozuklukarında Klinik Değerlendirme Kursu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2017

 • 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Mayıs 2017

 • Pedagojik Vokoloji Kursu, Lax Vox Ses Terapi ve Ses Eğitim Programı, Karma Drama, İstanbul, Dr.İlter Denizoğlu, Şubat 2017

 • Kekeme Çocuk, Adelosan ve Yetişkinlerde Değerlendirme, Tanı, Tedavi Kursu, Aralık 2015, Ankara, J.Scott YARUSS

 • 8.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Mayıs 2015

 • Türkçe Erken Dil Gelişim Testi - TEDİL Uygulama Kursu, Kocaeli, Mayıs 2017

 • Uluslar arası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocaeli, Mayıs 2013

 • Sağlık Bakanlığı Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi, 2012.

 • Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklarda Doğal Öğretim ve Doğal Dil Öğretim Teknikleri, İstanbul Nova Özel Eğitim, Nisan 2012, (Doç. Dr. İbrahim DİKEN)

 • DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA DİL, KONUŞMA VE OKUMA - YAZMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI, Nova Özel Eğitim İstanbul, Mart 2012, PROF. DR. SUE BUCKLEY

 • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Uygulayıcı Eğitimi, Eskişehir-DİLKOM, Ekim 2011 (Doç. Dr. İbrahim DİKEN)

 • 6. Uluslar arası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2011

 • 2. Uluslararası Down Semdromu Semineri, İstanbul, 21 Mart 2011

 • Dudak Damak Yarıklığı ve Kraniofasiyal Anomaliler: Konuşma ve Rezonansa Etkisi, Anadolu Üniversitesi DİLKOM, Eskişehir, 2010 (Prof. Dr. Ann W. Kummer-PhD,CCC-SLP)

 • Tiroidektomide Rekürren Sinir Komplikasyonlarının Önlenmesi ve Tedavisi Kursu, Etap Altınel Otel,Ankara, 2008.

 • Ses Hastalıkları ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 8. Multidisipliner Toplantı,
  Etap Altınel Otel, Ankara, 2008.

 • CADL-2 Afazi Değerlendirme Testi ve PACE Afazi Terapisi Semineri, Katılım Sertifikası, Anadolu University DİLKOM , Eskişehir, 2007 (Prof. Dr. Audrey HOLLAND, Prof. Dr. Albyn DAVIS)

 • Speech and Language Delay and Intervention, Certificate of Attendance, Anadolu University DİLKOM and DKBUD, Eskişehir, 2006

 • Certificate of Dysphagia Therapy, Anadolu University - DILKOM, Eskişehir , 2006 (Mindy Granberry-CCC-SLP )

 • Adolesan Sağlığı Danışmanlığı Eğitimi-(Sağlık Bakanlığı-UNFPA-UNICEF katkılı “Adolesan Sağlığı ve Gelişimi Projesi” çerçevesinde)-2005-Ankara

 • 3. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (Haziran-2005)

 • Afazili ve İlişkili Bozukluklarda İşlevsel Değerlendirme . Workshop(Haziran 2005)-(Dr.Joyce HARRİS)

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dilin Değerlendirilmesi .Workshop(Haziran 2005)-(Dr.Brenda MYLES)

 • Ankara Artikülasyon Testi Eğitimi - Workshop(Haziran 2005)-Doç.Dr.Pınar EGE

 • Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri-3- (Afazi) - Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD-Odyoloji Bölümü

 • Sağlık Bakanlığı İntiharı Önleme Eğitimi-Sağlık Müdürlüğü-Eskişehir (2004)

 • TAT Testinin Psikanalitik Yorumu(İstanbul Psikanaliz Derneği-2004)

 • PECS-Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi Uygulamaları - An.Ün.-Workshop(2004)-Prof. Dr. Gönül KIRCAALİ İFTAR

 • Voice Therapy:An Integrated Approach and Practical Suggessions - An.Ün. Workshop(2004)-PhD.CCC.SLP Anat KEİDAR

 • Speech Rehabilitation of Patients with Laryngectomy- An.Ün.Workshop(2004) - Dr. Pnina ERENTHAL.CCC.SLP

 • 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi - An.Ün. (2004)

 • Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri-I-(Kekemelik) - Hacettepe Ün.(2004)

 • Ses Terapisi ve Ses Bozukluklarında Videostroboskopi Kullanımı Kursu. Anadolu Üniversitesi- 42 saatlik eğitim-(2003) -PhD.CCC.SLP. Anat KEİDAR

 • Ses Bozukluklarında Bilgisayar Tabanlı sistemler ve MDVP Kullanımı Kursu –An.Ün(2003)-Yrd.Doç. Dr. Mehmet Akif KILIÇ

 • Dil ve Konuşma Terapisi Sempozyumu-Anadolu Ün.&Project Hope-İstanbul(2003)

 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu-GATA (2003)

 • Rorschach Testi Uygulamaları Kursu-Öteki Psikolojik Danışmanlık Merkezi(1999-2000)- Psk. Hüseyin TUNÇALP

 • 2. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (Ege Ün.-1996)

 • 4. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (19 Mayıs Ün.-1998)

 

Konuşmacı/Panelist Olarak Mesleki Faaliyetler

 • Alkol ve Madde Bağımlılığı Konferansı, 21 Mart 2006 Hakim Ömer Onsun İlk Öğretim Okulu, Konya

 • "Adelosanlara Yönelik Sağlık Hizmetleri" (Rehber Öğretmenlere Yönelik Seminer) 
  8-15-22 Mart 2006, Hekimevi Konya

 • Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi,Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış, İSTANBUL -Nisan 2005-Konuşmacı olarak katılım.

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi - “Özürlü ve Yaşlı Refahı alanında Evde Bakım Hizmetleri” başlıklı konuşma (panelist olarak katılım) - Ocak 2005

 • Eskişehir TSK Hava Taktik Komutanlığı Şeytan Filosu- “İletişim ve Beden Dili” isimli konferansta konuşmacı (Mart-2005)

 • Eskişehir Orman İşletmesi Müdürlüğü “İletişim ve Beden Dili” isimli konferansta konuşmacı (Haziran-2005)

 • KON TV-Hanımeli Programı-Dil ve Konuşma Bozuklukları Üzerine Söyleşi 
  (03 Ocak.2006)

 • Sun TV, Gündüz Sefası Programı Dil ve Konuşma Terapisi Üzerine Sohbet (8 Mayıs 2006)

 • Show Max Tv, Dora’nın Günlüğü, Çocukluk Çağı Dil ve Konuşma Sorunları üzerine Söyleşi (Ekim 2008)

 • Bireylerde Dil ve Konuşma Sorunları Semineri, Ümraniye Kültür Merkezi (27.06.2008)

 • Okul Çağı Çocuklarında Dil ve Konuşma Sorunların - Dikkat Eksikliği - Öğrenme Güçlüğü Semineri, Üsküdar Belediyesi kültür Merkezi (Kasım 2008)

bottom of page